מרחב ריפוי והתרחבות, המשלב מסורות עתיקות ותודעה חדשה

שמי איריס קלמן ואני יועצת רוחנית, העוסקת בשינוי התודעה לטיפול ודרך חיים. 20 שנות הייעוץ והטיפול שלי לימדו אותי, שכל אדם יכול לשנות את חייו ולהביאם לריפוי, התבהרות והצלחה. 

התרחבות התודעה נחוצה לכולנו, ואין לה מענה במישורי טיפול אחרים. שיטתי קושרת בין גוף ונפש, בין רוח ותודעה, בין בריאות ושגשוג קיומי. 

הכלים לעבודתי הם צופן השם הנשמתי, ותקשור. לצד, רפואת המיתרים, שעיקרה סנכרון אנרגתי בין תדרי הגוף הפיזי, לגוף הרוחני וליקום באמצעות תצריפים לאיזון גוף ונשמה. הידע מונגש באהבה במרחב הריפוי, ומבוצע בתנאים רכים וללא סבל מיותר. לעתים קשה לעשות שינוי! וגם כשמבינים אותו, קשה לפעול. השיטות שלי מאפשרות הטמעה, צריבת הידע בתודעה ושינוי - בדרך של שמחה. ואז קורה הבלתי אפשרי. הנס. מטרת הידע היא לתת כלים חדשים לכל אחד לשימושו הפרטי או הטיפולי, כדי לעזור לעצמו ולאחרים בשיפור החיים. לרוב, מדובר בתוצאה או ריאקציה מיידית, גם במצבי קיצון.

מההיבט המקצועי: 

תרומתו של ידע זה לאדם ולקהילה נעוצה בכלים המעשיים. כולנו יכולים להשתמש בהם לשיפור, הבראה והגשמה. כלים אלו מבוססים על מצע רחב של יסודות רוחניים קדומים, שעליהן נבנתה "הקומה השניה" בת זמננו. הייעוץ הפיזיו-רוחני, כפי שאני מכנה זאת, משמש לאבחון ואיחוי הרשת של מיתרי הגוף הפיזי, ובמקביל, להתרת קשרים מעכבים בתודעה. התוצאה היא רווחה, צלילות ובריאות.

מההיבט החברתי:

אני פועלת ללא ליאות להטמעת המימד הפיזיו-רוחני בשגרת החיים השוטפת של הכלל. בדרך של שילובו בעסקים ובארגונים, בקהילה, בבתי חולים, ובקרב מבוגרים וילדים כאחד. מהטעם שעל כל אחד מאתנו להוסיף את התרחבות תודעתית זו לכל פעילות, החלטה, או נוכחותנו הטבעית.