כל אחד צריך ייעוץ פיזיו-רוחני, היכנסו למרחב רפואת המיתרים החדשנית המשולבת במסורות עתיקות בתנאים רכים של אהבה

איריס קלמן, יועצת ומטפלת בגוף הפיזי, הרגשי, התודעתי והרוחני באמצעות צופן השם הנשמתי, תקשור ואנרגיית רפואת המיתרים. שילוב שיטות שפיתחה ב19 שנות טיפוליה, המבוצע בתנאים רכים של אהבה, ואפקטיבי בזמן קצר. מפתחת ומנהיגה מתודה חדשנית להכוונה וטיפול בתחומים מגוונים של צרכים אנושיים. עשייתה קושרת בין גוף ונפש, רוח ותודעה, בריאות ושגשוג קיומי.

מההיבט המקצועי, תרומתה של רפואת המיתרים לאדם ולקהילה נעוצה במתן כלים חדשים מסוגם היכולים לשמש כל אדם לשיפור חייו והגשמתו. כלים אלו מבוססים על מצע רחב של יסודות רוחניים קדומים, שעליהן נבנתה "הקומה השניה" בת זמננו. הייעוץ הפיזיו-רוחני משמש לאבחון ואיחוי הרשת של מיתרי הגוף הפיזי, ובמקביל, להתרת קשרים מעכבים בתודעה. התוצאה היא רווחה, צלילות ובריאות.

מההיבט החברתי, פועלת איריס ללא ליאות להטמעת המימד הפיזיו-רוחני בשגרת החיים השוטפת של הכלל. בדרך של שילובו בעסקים ובארגונים, בקהילה, בבתי חולים, ובקרב מבוגרים וילדים כאחד. מהטעם שעל כל אחד מאיתנו להוסיף את הפיזיו-רוחני לכל פעילות, החלטה, או נוכחותו הטבעית.