מרחב ריפוי והתרחבות חדשני המשולב במסורות עתיקות אהבה

20 שנות הייעוץ והטיפול שלי לימדו אותי מעל לכל, שכל אדם יכול להיעזר בייעוץ תודעתי, לריפוי, התבהרות והצלחה בחיים. התרחבות הנחוצה לכולנו, ואין לה מענה במישורי טיפול אחרים. שיטתי קושרת בין גוף ונפש, רוח ותודעה, בריאות ושגשוג קיומי. באמצעות צופן השם הנשמתי, תקשור ואנרגיית רפואת המיתרים, ומבוצעת בתנאים רכים של אהבה. 

מההיבט המקצועי, תרומתו של ידע התודעה לאדם ולקהילה נעוץ במתן כלים חדשים מסוגם היכולים לשמש כל אדם לשיפור חייו והגשמתו. כלים אלו מבוססים על מצע רחב של יסודות רוחניים קדומים, שעליהן נבנתה "הקומה השניה" בת זמננו. הייעוץ הפיזיו-רוחני משמש לאבחון ואיחוי הרשת של מיתרי הגוף הפיזי, ובמקביל, להתרת קשרים מעכבים בתודעה. התוצאה היא רווחה, צלילות ובריאות.

מההיבט החברתי, אני פועלת ללא ליאות להטמעת המימד הפיזיו-רוחני בשגרת החיים השוטפת של הכלל. בדרך של שילובו בעסקים ובארגונים, בקהילה, בבתי חולים, ובקרב מבוגרים וילדים כאחד. מהטעם שעל כל אחד מאיתנו להוסיף את התרחבות תודעתית זו לכל פעילות, החלטה, או נוכחותו הטבעית.