כל אחד צריך ייעוץ תודעתי, היכנסו למרחב חדשני המשולב במסורות עתיקות בתנאים רכים של אהבה

הי, אני איריס קלמן, יועצת ומטפלת בגוף הפיזי, הרגשי, התודעתי והרוחני באמצעות צופן השם הנשמתי, תקשור ואנרגיית רפואת המיתרים. שילוב שיטות שפיתחתי ב19 שנות טיפולי, המבוצע בתנאים רכים של אהבה, ואפקטיבי בזמן קצר. כמפתחת ומטמיעה מתודה חדשנית להכוונה וטיפול בתחומים מגוונים של צרכים אנושיים, עשייתי קושרת בין גוף ונפש, רוח ותודעה, בריאות ושגשוג קיומי.

מההיבט המקצועי, תרומתו של ידע התודעה לאדם ולקהילה נעוץ במתן כלים חדשים מסוגם היכולים לשמש כל אדם לשיפור חייו והגשמתו. כלים אלו מבוססים על מצע רחב של יסודות רוחניים קדומים, שעליהן נבנתה "הקומה השניה" בת זמננו. הייעוץ הפיזיו-רוחני משמש לאבחון ואיחוי הרשת של מיתרי הגוף הפיזי, ובמקביל, להתרת קשרים מעכבים בתודעה. התוצאה היא רווחה, צלילות ובריאות.

מההיבט החברתי, אני פועלת ללא ליאות להטמעת המימד הפיזיו-רוחני בשגרת החיים השוטפת של הכלל. בדרך של שילובו בעסקים ובארגונים, בקהילה, בבתי חולים, ובקרב מבוגרים וילדים כאחד. מהטעם שעל כל אחד מאיתנו להוסיף את הפיזיו-רוחני לכל פעילות, החלטה, או נוכחותו הטבעית.