נשימות

קיים קשר הדוק בין נשמה לנשימה. הנשימה היוצאת מגרונו של האדם שם מצויה ציפור הנפש. ללא נשימה לא ניתן למלא את הגוף באנרגיית החיים, אנרגיה בלעדיה לא יוכל לחיות. ללא מילוי הגוף והנפש בנשימות המסייעות בהליך הריפוי לא תוכל הנשמה להתקיים. הנשימה מכניסה חיים לגוף, מעוררת את האדם ומאפשרת לנשמתו לשוב ולתפוס את המקום כפי שהיה עת הגיח לעולם. בהיות האדם באיזון של גוף נפש ונשמה, יוכל האדם לסמוך על תחושותיו שיובילו אותו לחיות במקום הנכון עבורו ועבור סביבתו. נשימות, הכנסת אנרגיית חיים לגוף, טיהור הנפש מרגשות שליליים של חושך, יצירת איזון, מתן מקום לנשמה לשוב ולתפוס את מקומה מימי קדם, מימי בראשית, ושלב המודעות החל. יש ללמד את האדם את טכניקת הנשימות למען אור ואהבה יכנסו לליבו ויפתחו אותו לקבלת השינוי והתמוססות התנגדות השחור, נשימות עמוקות אף יזרימו לתאי גופו חמצן שימוסס הוא את החסימות הקיימות בגוף. בקשו את בני האדם הבאים לפתחכם להתמלא בנשימות עמוקות ורכות, למען יזרום חמצן לתאי גופו וכדי למלא את הגוף באור, באהבה ובאיזון. האנרגיה שתוזרם לגופו של האדם באמצעות הנשימות העמוקות תאפשר לאדם להיזכר ביכולות בראשית המצויות בו ויוכל הוא להתחיל ולפעול בהתאם לאמת הפנימית שלו. טכניקת הנשימות העמוקות להכנת גוף האדם לשינוי התודעתי היא טכניקת נשימות של האור הסגול. על האדם לשאוף אור סגול בו יכולות ריפוי והכלה של הידע הנמסר לך, לנשום אור סגול ולהוציא את מטעני הרגש החוסמים את תאי גופו של האדם מלנשום.