הבל הבלים

הבל הבלים, בהיפוכו של שם - הלב, כל מה שלא יוצא מהלב הבל הבלים הוא,

היפוכו - הלב, מרכז ההוויה האישית, עת עוסק האדם בהבל הבלים זורמת אנרגיה למקומות נסתרים והאדם אינו האדם אלא צילו והלב נסתר על ידי צל זה, עת האדם קרוב לעצמו, לליבו, אין הבל הבלים עוטף את הווייתו ואת גופו הפיזי ואין צל המסתיר את אנרגיית החיים מלזרום לכל איבריו, מהלב החוצה ומהחוצה ללב, מערכת של איזונים בין היקום, לב ליבו של היקום, לגוף האדם, לב ליבו של האדם והאדם חי. יכול האדם לבחור להיות בהבל הבלים או להיות בלב ההוויה, הלב, הוא מרכז ההוויה ושם מצויות כל התשובות ושם מצוי כל הידע וכל שנדרש לאדם כדי לחיות ועת האדם קרוב לעצמו וחי מהלב, היקום עומד לרשותו, כל שנדרש לו למימוש ייעודו מצוי קרוב אליו כפי שהוא מצוי קרוב לעצמו. הבחינו בין ההבל לבין הלב, אותם תדרים, רק הפוכים. והאדם, בזכות הבחירה שבמהות נשמתו יבחר את המקום בו יהיה, בהבל או בלב, וההבדל הוא בין חיים לתקיעות, יבחר האדם, זו זכות הבריאה שלו והוא האחראי לחייו, ברוכים אתם.